KOI FOR SALE

Doitsu metalic Shiro Utsuri +- 40cm Kase koi farm ( very rare variety)

Doitsu metalic Shiro Utsuri +- 40cm Kase koi farm ( very rare variety) Image

Doitsu metalic Shiro Utsuri +- 40cm Kase koi farm ( very rare variety)

Doitsu metalic Shiro Utsuri +- 40cm Kase koi farm ( very rare variety) Image