KOI FOR SALE

GOSHIKI TOSAI FROM KAWAKAMI KOI FARM 22 TO 26CM

GOSHIKI TOSAI FROM KAWAKAMI KOI FARM 22 TO 26CM Image

GOSHIKI TOSAI FROM KAWAKAMI KOI FARM 22 TO 26CM

GOSHIKI TOSAI FROM KAWAKAMI KOI FARM 22 TO 26CM Image