KOI FOR SALE

1
Yes
None
1
1000000
Name...
/koi-for-sale/
Thumbnail

Categories:

Ginrin Goshiki 1
SOLD

Gin rin goshiki from aoki koi farm in Japan

DOITSU KOHAKU 1 ( 40CM )

DOITSU KOHAKU FROM AOKI KOI FARM JAPAN

DOITSU HARIWAKI 1 ( 40CM )

DOITSU HARIWAKI FROM AOKI KOI FARM

KOHAKU 1 ( 45CM ) NAGOSHI KOI FARM FEMALE
KOHAKU 2 ( 40CM ) NAGOSHI KOI FARM FEMALE
KOHAKU 3 ( 45CM ) NAGOSHI KOI FARM FEMALE
KOHAKU 4 ( 45CM ) NAGOSHI KOI FARM FEMALE
KOHAKU 5 ( 45CM ) NAGOSHI KOI FARM FEMALE
KOHAKU 6 ( 45CM ) NAGOSHI KOI FARM FEMALE
KOHAKU 7 ( 45CM ) NAGOSHI KOI FARM FEMALE
KOHAKU 8 ( 45CM ) NAGOSHI KOI FARM FEMALE
KUJAKU 3 ( 75CM ) KANEKO KOI FARM FEMALE
KUJAKU 1 ( 35CM ) AOKI KOI FARM
KUJAKU 2 ( 35CM ) AOKI KOI FARM
Ginrin Goshiki 1
SOLD

Gin rin goshiki from aoki koi farm in Japan